Občané Brno - Žabovřesky
proti
novostavbě Plovdivská 7


Kauza MŠ FANTAZIE Voroněžská


21.02.2017
Na idnes.cz vyšel článek k problematice soukromé MŠ FANTAZIE Voroněžská, ten si můžete přečíst zde.
K tématu ještě uvádíme, že Ing. Ivo Procházka se mailem omlouval za nepřesnou informaci ohledně jeslí, které tam dříve skutečně byly.
My ještě dodáváme, že kapacita jeslí byla 125 dětí v pěti odděleních a že jde o dříve typizovanou budovu podobnou jako současné MŠ Plovdivská, MŠ nám. Svornosti a MŠ Gabriely Preissové, které jsou v současnosti provozovány s kapacitou 125 dětí v pěti třídách. Samozřejmě každý uživatel budovy má možnost si upravit vnitřní dispozici podle svého uvážení.

16.02.2017
V rámci vyváženosti názorů a stanovisek zveřejňujeme reakci Ing. Ivo Procházky, ředitele Školského komplexu a zastupitele.
Zaslaný dokument reakce na informace ohledně MŠ FANTAZIE Voroněžská je zde.
Jelikož je těsně před zastupitelstvem, není časová možnost text analyzovat. Naši reakci tedy připojíme později.

07.02.2017
Nové informace k problematice soukromé MŠ Fantazie Voroněžská
Zatímco občan žádající MČ Žabovřesky dle zákona 106/1999 Sb. o smlouvu v této věci ji do dneška stále neobdržel, již za dva dny po žádosti mu volal zástupce a posléze majitel této soukromé školky, proč informace chce. Je tedy jasné, že došlo k předání osobních údajů, kdo o tuto smlouvu žádá. Dnes tento občan podal na více institucí stížnost na porušení zákona na ochranu osobních údajů.

06.02.2017
Máme informaci, že 25.1.2017 jeden občan zažádal MČ Žabovřesky dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o smlouvu mezi soukromou MŠ FANTAZIE Voroněžská a MČ Žabovřesky o pronájmu celé budovy bývalých jeslí. Smlouva je uzavřená v roce 2012 na 15 let za cenu 1 Kč/rok, navíc v roce 2013 MČ Žabovřesky tuto budovu opravila za více než 3 miliony Kč. Občan zatím smlouvu neobdržel. Více článek 1 a článek 2.

Kauza MŠ FANTAZIE Voroněžská - základní údaje


MČ Brno Žabovřesky uzavřela se soukromou MŠ FANTAZIE smlouvu o pronájmu celé budovy bývalých jeslí Voroněžská a zahrady 4000m2. Smlouva je uzavřená v roce 2012 na dobu 15 let za cenu 1 Kč/rok. Navíc v roce 2013 MČ Žabovřesky tuto budovu opravila za více než 3 miliony Kč. Cena za docházku do této soukromé školky je 8990 Kč za jeden měsíc bez stravy. Do této soukromé školky chodí kolem 43 dětí.

Je to zajímavá situace pronájmu takovéto budovy soukromému subjektu ve chvíli, kdy se všude v Brně za desítky až stovky miliónů draze staví nové kapacity městských mateřských školek, protože není dostatek míst pro děti, což se týká i Žabovřesk. Budova Voroněžská má kapacitu 125 dětí.

Zajímavé je, že smlouva je uzavřena mezi MČ Žabovřesky a I. Německým zemským gymnasiem, Mendlovo náměstí 1/3, 603 00 Brno IČO: 25546210, které je zastoupené panem Ing. Ivo Procházkou.

Pan Ing. Ivo Procházka byl v té době v komisích MČ Žabovřesky, byť nebyl zvolen zastupitelem. Byl v Komisi bytové a majetkové a v Komisi pro školství a sport. Jak ukazují další dokumenty, měl pan Ing. Ivo Procházká v této době společnou firmu s Bc. Igorem Fučíkem, členem RMČ a 1. místostarostou pro oblast majetkovou. Nyní je pan Ing. Ivo Procházka zastupitelem za stranu ANO a Bc. Igor Fučík (ODS) je i nadále místostarostou MČ Žabovřesky.


Ve smlouvě jsou dva body věnující se drobným opravám a opravám, v obou je uvedeno, že si tyto opravy bude hradit sám nájemce. Jak to jde dohromady s MČ Žabovřesky zaplacenou opravou školky za 3 000 000 Kč a proč toto MČ Žabovřesky udělala, přičemž věděla, že je na 15 let pronajmuta za 1 Kč? Jak to pomohlo běžným Žabovřeských a městským dětem, když do této budovy mohlo chodit za standarních podmínek až 125 dětí? Jakou roli v tom hraje místostarosta Bc. Igor Fučík, člen rady a 1. místostarosta pro odbor majetkový, který také hlasoval souhlasně pro pronájem budovy, přičemž měl v té době společnou firmu s panem Ing. Ivo Procházkou? Kolik na tom soukromý nájemce vydělává, zatímco běžné děti nemají kam chodit? Toto vše necháme na laskavé úvaze každého čtenáře.

Zde je smlouva mezi MČ Žabovřesky a nájemcem budovy školky
Smlouva byla vyžádána dle zákona 106/1999 a dodnes (14.2.2017) není zveřejněna na www stránkách MČ Žabovřesky, kde by podle tohoto zákona měla být

Další články k tématu:
článek 1
článek 2

Výpis z rejstříku firem:


Další zdroje a odkazy k tématu:
Stránky MŠ FANTAZIE
Detailní informace o počtu dětí a zaměstnanců MŠ FANTAZIE
Žabovřeský zpravodaj 12/2010, členové komisí a vedení radnice
Zápis z rady 33/2012, hlasování o pronájmu budovy
Výpis z rejstříku I. Německé zemské gymnasium
Výpis z rejstříku PRINZ ADRIATIC, s.r.o.

info@plovdivska.cz

Tyto stránky vyjadřují názory a pohled občanů na probíraná témata.

*